Navigation

Termeni si conditii

Prin apelarea și/sau utilizarea informațiilor, serviciilor, conexiunilor, funcțiilor, aplicațiilor sau programelor de pe acestă pagină web, utilizatorul se supune următoarelor condiții:
Conținuturile pagii web servesc exclusiv informării clienților și nu au caracter de ofertă, nici de recomandare în vederea achiziției. WOKA DAT Soft nu are obligații legale față de utilizator precum și față de terți legate de informațiile prezentate în pagina web a acesteia.
Această pagină web are rolul exclusiv de stabilire a unui contact cu firma WOKA DAT Soft în scopul creării sau menținerii unei relații client/utilizator-furnizor, sau pentru a obține informații cu privire la produse specifice, în vederea utilizării.

Informațiile puse la dispoziție pe pagina web, precum și textele publicate nu creează obilgații. Chiar dacă societatea WOKA DAT Soft face eforturi pentru a oferi informații corecte și actuale pe pagina web, nu excludem în totalitate probabilitatea prezenței erorilor de conținut, a informațiilor și documentațiilor tehnice regăsite pe pagina noastră sau paginile către care există redirectări din pagina noastră.
Această pagină web nu poate substitui nici o informare, dar mai ales nu o consultanță personală oferită pentru cazuri concrete.

Prin urmare, societatea WOKA DAT Soft nu poate fi făcută răspunzătoare pentru daune de orice natură, directe sau indirecte, pricinuite de vicii sau de consecințele acestora, pierderi sau costuri apărute din cauza unor date eronate de orice fel.

De asemenea, societatea WOKA DAT Soft nu poate fi făcută răspunzătoare pentru daune de orice natură, directe sau indirecte, pricinuite de vicii sau de consecințele acestora, pierderi sau costuri apărute din cauza software-ului sau hardware-ului utilizat, precum și ca urmare a infestării cu viruși, viermi informatici și altor asemenea, cu excepția actului deliberat sau neglijenței grave. Utilizatorului îi revine obligația de a dovedi prezența actului deliberat sau neglijența gravă.

Societatea WOKA DAT Soft atenționează utilizatorii asupra faptului că protecția datelor în rețele deschise nu poate fi garantată pe deplin, mai ales în cazul Internet-ului, dat fiind stadiul actual al tehnicii. Utilizatorul este conștient de faptul, că în anumite circumstanțe, pot exista terți care dispun de mijloace tehnice pentru a atenta la securitatea rețelei în vederea interceptării și utilizării datelor trasnsmise.

Link-uri / disponibilitate
WOKA DAT Soft nu își asumă răspunderea pentru conținuturile paginilor web către care pagina are link-uri sau pentru redirectările de pe paginile acestor operatori către alte pagini. De asemenea, WOKA DAT Soft nu răspunde pentru disponibilitatea permanentă sau funcționalitatea integrală a conexiunilor la paginile web proprii sau URL-urile altor operatori. WOKA DAT Soft nu răspunde pentru disponibilitatea permanentă a pagini web proprii sau a unor secțiuni ale acesteia. Mai departe, WOKA DAT Soft nu răspunde pentru defecțiuni tehnice, căderi ale server-ului, avarii sau întreruperi ale legăturilor de telecomunicații și alte evenimente similare care cauzează indisponibilitatea pagini web sau a unor secțiuni ale acesteia sau care duc la deteriorarea datelor.

Accesul la pagina web se realizează cu ajutorul propriilor mijloace tehnice adecvate și pe propria dvs. cheltuială.

Drepturi de autor
Toate conținuturile aflate pe pagina web se supun protecției dreptului de autor, la fel și pagina web ca întreg. Autorul este fie WOKA DAT Soft, fie persoana fizică sau juridică menționată în informațiile despre sursă.

Reproducerea, multiplicarea sau publicarea conținuturilor aflate pe pagina web nu sunt permise.

Utilizatorul se obligă să protejeze firma WOKA DAT Soft de daune și plângeri ce ar decurge din pretențiile terților, ca urmare a utilizării paginii web.

Acest pagină web este controlată, exploatată și administrată din Romania de către WOKA DAT Soft. Societatea nu garantează și nu își asumă răspunderea pentru declarația privind protecția datelor de pe acestă pagina web care nu se conformează tuturor cerințelor legale din afara Romaniei. Dacă vizitați această pagina web din afara Romaniei, răspundeți de respectarea tuturor prevederilor legale locale.

© Copyright 2012 WOKA DAT Soft S.R.L. Tirgu Mures, Romania.
Toate drepturile rezervate. Textele, imaginile, elementele grafice, sunetele, animațiile și materialele filmate, precum și dispunerea lor pe paginile web ale firmei, intră sub incidența protecției dreptului de autor și a altor legi de protecție.